Avd. Produksjon

Produksjon med slitting, rollforming og dyptrekking for diverse beslag og takhatter går under navnet BLIKKMANN ®, som for lengst er blitt et varemerke og et begrep i bransjen. Vi har ledende kompetanse på rollforming av tynnplater, og utvikler og konstruerer egne automatiserte maskiner og utstyr for formålet.